Het karakter van de Bouvier

Men kan spreken op verschillende manieren over het karakter van een bouvier. Meestal praten we over de geaardheid van de hond en hoe deze zich gedraagt tijdens verschillende fasen en gebeurtenissen tijdens zijn leven.

Er zijn verschillende dingen die het karakter van een hond bepalen:

  • Het milieu waarin de bouvier opgroeit
  • De belevenissen van de bouvier tijdens de eerste periode van zijn leven
  • Hoe de bouvier samenleeft en de manier waarop zijn roedel hem behandelt (zijn baasje en de andere bouviers). 

Toch heeft volgens onze bescheiden mening de erfelijke factor een grote, zo niet dé grootste invloed op het gedrag van de bouvier.

We gaan ervan uit dat we hier praten over een bouvierpup die gekocht wordt rond 8 weken, en dat de bouvierpups geboren zijn in een kennel waar hygiëne en aandacht voor de honden hoog in het vaandel worden gedragen. Hou ook rekening met de stambomen (enkel de maatschappij Sint Hubertus geeft officiële, internationaal erkende stambomen af) en/of de fokker lid is van een rasclub (de Belgische bouvierclub of de Nederlandse bouvierclub).

Broodfokkers die te werk gaan als hondenfabrieken en een hoop verschillende rassen aanbieden zijn voor elke echte hondenliefhebber taboe!

Bouvier pups week 1

Een stabiele vaderhond en moederhond zijn een pluspunt voor een bouvier. Daar moet de koper zich van vergewissen. Merkt men dat een bouvierpup zich vreemd gedraagt (bvb. angst, agressiviteit …) dan is dat voor het grootste deel te wijten aan het genetisch materiaal dat hij van nature gekregen heeft. Men kan dan allerlei therapeutische ingrepen gaan doen, maar van inborst blijft deze hond dezelfde. De eigenaars gaan zich bezighouden met de hond naar publieke plaatsen te gaan (markten en winkelstraten), naar clubs te gaan enzovoort. Het gedrag kan wel verbeteren, maar in wezen blijft de hond identiek als vroeger en vroeg of laat komt zijn ware aard weer naar boven. De boodschap is dus goed het nest bouvierpups te observeren voordat je een keuze maakt en is er naar jouw mening geen geschikte pup bij moet je dat ook durven zeggen. Je zadelt je trouwens op met een dier voor laat ons zeggen gemiddeld 10 jaar.

Hier komt de verantwoordelijkheid van de bouvierfokker aan de orde.
Indien er gemerkt wordt dat de fokdieren verschijnselen vertonen die niet gewenst zijn moet er gewoon niet mee gefokt worden. Maar hier speelt natuurlijk het financiële aspect ook een rol. Toch zal een bouvierfokker die naar eer en geweten fokt kritisch bekijken. Een pluspunt zijn dieren die gekeurd en getest werden op evenementen die door de officiële instanties georganiseerd worden.

Bouvier pups week 2

Als mensen later merken dat de bouvier niet is wat hij zou moeten zijn, en ze verwittigen de fokker dan zullen malafide fokkers dikwijls de bal terugkaatsen. Mensen zullen verweten worden dat de hond niet genoeg buitenkomt, of dat hij verkeerd behandeld is en dergelijke meer. De boodschap is dus kritisch zijn bij het bezoek aan een bouvierfokker (of welk ras dan ook). Vraag of je de ouderdieren eens mag bekijken of zelfs aanraken (doe vuile kleren aan want een kennelhond is totaal iets anders dan een huishond). Ook een werkhond of africhtingshond moet sociaal en stabiel zijn. Indien de baas erbij is moet deze hond te benaderen en aan te halen zijn. Dikwijls loopt er wel een paradehond rond die als voorbeeld dienst doet maar  met de bouvierpups dikwijls niks te maken heeft. Deze paradehond is dikwijls een lamme goedzak die de taak heeft als voorbeeld te dienen en de verkoop te stimuleren. Want iedereen wil toch zo’n hond, nietwaar? Vraag ook naar referentieadressen van bouviereigenaars uit je eigen buurt die honden van de bouvierfokkerij hebben, informeer bij clubs enzovoort.

Als je dus goed gekozen hebt en je bouvierpuppy heeft alle kwaliteiten om een goede hond te zijn rolt de bal in jouw kamp. Jij moet nu zelf zorgen dat het kleine dikkerdje uitgroeit tot een flinke knaap. Een bouvier des Flandres zal een rustige, eerlijke, speelse en aanhankelijke hond zijn die echter niet op vreemden gesteld is en een goede waaklust heeft. Toch zal de modale Vlaamse koehond niet direct tot bijten of aanvallen overgaan  wanneer iemand in zijn buurt of territorium komt. Er zijn bouviers die dat wel doen, maar dan moet je een hond zoeken uit pure werklijnen. Hierover verder meer informatie. De bouviers hierboven beschreven kunnen prima werk leveren in de gehoorzaamheidsprogramma’s en sommigen zijn zelfs geschikt om een eerder licht africhtingprogramma te volbrengen. (bvb. CQN – selectie – IPO )

Om een gezond pupje met een goede aanleg op te voeden bestaan er veel boeken. Hiervoor verwijzen we naar gepaste lectuur.

” Bouviers zijn echte huis- en gezinshonden 

Wat zijn showhonden?

Wat zijn werkhonden?