Pensionreglement
  Links
Hondenpension Den Engel - Het Pensionreglement

Goede afspraken maken goede vrienden. En om Uw viervoeter een goede verzorging te kunnen aanbieden vragen wij U ons pensionreglement eens na te lezen.

Pensionreglement - Den Engel
 • ARTIKEL 1 : De honden moeten tijdens de weekdagen gebracht worden tussen 17.00 en 18.00 u. en afgehaald vanaf 09.00 tot 16.00 u. behoudens andersluidende afspraak. Op woens-, zater-, zon- en feestdagen moeten de honden gebracht en afgehaald worden tussen 09.00 en 10.00 u. De geschreven afspraken aan de ommezijde van dit reglement zijn meest geldend.


 • ARTIKEL 2 : Bij het brengen van de honden moet het volledige bedrag voor het verblijf betaald worden weliswaar met aftrek van de voorafbetaalde voorschotten. Ontvangen voorschotten worden onder geen enkel beding terugbetaald, evenals betaalde periodes ,ook al wordt de hond teruggenomen. In principe betaalt de klant de huur voor een hok,met of zonder hond.


 • ARTIKEL3 : Inenting tegen Parvo, Carré en kennelhoest zijn verplicht en moeten minimaal één maand en maximum één jaar voor het binnenbrengen van de hond toegediend zijn. Het bewijs der inentingen dient geleverd op voorlegging van het inentingsboekje bij het brengen van de hond. De toezichthoudende dierenarts zal de honden die niet hieraan voldoen inenten op kosten van de eigenaar. Kennelhoest dient afzonderlijk gevaccineerd te worden.


 • ARTIKEL 4 : Iedere hond moet vrij zijn van ongedierte en huidziekten. De honden moeten verplicht een vlooienband dragen of met een antiparasitair middel behandeld zijn.


 • ARTIKEL 5 : Iedere hond heeft recht op een eigen hok. Wordt vastgesteld dat het dier treurt dan zal getracht worden het dier zich comfortabel te laten voelen.


 • ARTIKEL 6 : De pensionhouder is verantwoordelijk voor de voeding, verzorging en het onderdak van de hond. Eigenaars van honden met een uitzonderlijk ontsnappingsvermogen moeten dat expliciet melden aan de pensionhouder.


 • ARTIKEL 7 : Elk ander afwijkend gedrag moet gemeld en beschreven worden voordat de hond in het pension geplaatst wordt.


 • ARTIKEL 8 : Alle bijkomende kosten, zoals extra verzorging, medische verzorging en toilettage dienen betaald te worden bij het ophalen van het dier. Bij niet volledige betaling blijft het dier in het pension en vindt artikel 9 toepassing.


 • ARTIKEL 9 : Dieren die niet afgehaald worden op datum en uur van de afspraak worden gedurende veertien dagen in het pension verder gehouden tegen het dubbele van het overeengekomen tarief. Na verloop van deze termijn zal het dier overgebracht worden naar een dierenasiel naar vrije keuze van de pensionhouder.


 • ARTIKEL 10 : De prijs wordt berekend per nacht .Indien de hond gebracht wordt voor 13.00 u. dan wordt hiervoor één nacht in rekening gebracht.


 • ARTIKEL 11 : Bij niet betaling en na een ingebrekestelling van acht dagen dewelke zonder gevolg gebleven is, zal onze vordering ten titel van forfaitaire schadevergoeding verhoogd worden met 20 %, met een minimum van € 25, onverminderd de verwijlinteresten a rato van 1,50 % per maand berekend vanaf de vervaldag tot op de dag van betaling.


 • ARTIKEL 12 : Ingeval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Geel,Mol en Turnhout bevoegd.


Design by Het Fotohuis | Privacy